Տույժերի և տուգանքների

Տուգանքներ են վարում է առանձին անդամ պետությունների վերահսկող մարմինները տեղափոխել (.)