վերաքննիչ դատարանը օնլայն ռուսական իրավաբանները

«հաստատվել են հունիսին, ըստ Նախագահի Հրամանագրով հունիսի -ին, իսկ մյուս աշխատակիցները դատարանների դեռ չի նշանակվել: նաեւ եզրակացրել է, որ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ունեն լիազորություններով կառավարել վերակազմակերպման պարտապանի բաժնի համաձայն