վարկի մարման — ռուսական իրավաբանները

կազմակերպության այսօր սպասարկում է մոտ միլիոն մարդ: Նրանք բնութագրվում են մտերիմ հարաբերություններով հաճախորդների հետ