Վարկային Իրավունքները — Ռուսաստանցի Փաստաբան Առցանց Խորհրդատվություն

Օրենքները Վարկավորման Մասին առաջանում է, երբ երկու պետական եւ դաշնային կարգավորող նորմատիվ ակտերի տոկոսային, ֆինանսական ծախսերը, դրամական կանխավճարների, վճար վարկի տրամադրման կատարումը սահմանված, վճարը ժամկետանց վճարումների կամ խուսափելը, տուրքերի, ապահովագրական վճարների համար սահմանվում է վարկառուի և վարկի և վարկային դժբախտ պատահարներից եւ առողջության ապահովագրություն, ամենամյա վճարները և այլ վճարները, եւ գները, եւ շատ ուրիշներ. Եթե ընկերությունը մատուցում է հաճախորդներին վարկ, նա պետք է համապատասխանի դաշնային օրենքների վրա ազդող վաճառքի վարկերի սպառողներին, ինչպես նաև պետական օրենքներին, ինչ իրավասության նա աշխատում. Դաշնային օրենքները վարկավորման մասին է ներառում ճիշտ է վարկային օրենքի, օրենքը արդար վարկային հաշիվների (ամբողջությամբ), օրենքը հավասար վարկային հնարավորությունների, արդար, եւ