Ստեղծումը Ռուսաստանում բիզնեսի: ինչպես ստեղծել ու գրանցել ընկերությունը, ձևավորման ընկերության համար ղեկավարության Հետ

Տեղեկությունների մեծ մասը ստորեւ տրամադրվել է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ ընկերությունը Վիստա արտաքին ձեռնարկատիրության աջակցության համար: Ձեւի իրավաբանական անձի ներկայությունը Ռուսաստանի ազդում է գործունեության բոլոր ասպեկտները, ներառյալ հնարավորությունները գործարքներ կնքելու համար եւ հարկային հետևանքների գործարքների, ֆինանսական և հարկային հաշվառման եւ հաշվետվությունների, հնարավորության շրջանակներում մաքսային օրենսդրության, արժութային վերահսկողության հնարավորություն է վարձել օտարերկրյա քաղաքացիների, հայրենադարձության եկամուտների կիրառման միջազգային պայմանագրերի եւ շատ ուրիշներ. Ուստի հատուկ ուշադրություն պետք է ռուսական բիզնես-մոդելավորման պետք է կատարվեն մինչև ստեղծման իրավաբանական ներկայության: Կան մի քանի ձեւեր, օտարերկրյա ներդրողի համար, որ բիզնես սկսելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունից: Օտարերկրյա ներդրողը կարող է ստեղծել (կամ գրանցվել) ռուսական իրավաբանական անձ ձեւով սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության,