ՈՐՏԵՂ Է ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ? Կան տարբեր եղանակներ ստանալու հարկային խորհրդատվության: Հարկային դաշնային ծառայությունը

Կան տարբեր եղանակներ ստանալու հարկային խորհրդատվության: Դաշնային հարկային ծառայությունը Ռուսաստանի Դաշնության ապահովում է ազատ հարկային խորհրդատվություն հիմնականում պարտավորություններ հարկ վճարողի Ռուսաստանում, ներկայացուցչություններ բազմաթիվ միջազգային ընկերություններ