Հարկային Օրենսդրությունը Հարկային Համակարգը

Որպես հարկի -ին Ռուսաստանի վճարվում է տարեկան տոկոսադրույքով — ի համար մարդու ամենամեծ եկամուտ. Ռուսական բնակիչները վճարում են — ով եկամուտների տեսքով շահութաբաժինների. (Պահելը աղբյուրի մոտ) Ընկերության հարկը վճարում են — ով եկամուտների տեսքով շահութաբաժինների. Որոշակի պայմաններում եկամուտ շահաբաժիններ ստացված ընկերությունների տիրապետում է — ով կամ ավելի քան մասնակցելու իրավունք ունեցող ազատելը. Անհատը պատասխանատվություն է կրում հարկային եկամուտը, որպես աշխատողի և եկամուտների, ինչպես անձը: Հարկը պետք է վճարվեն հետ ստացված եկամուտների Ռուսաստանում եւ արտասահմանում ֆիզիկական անձ, որը բավարարում է փորձարկում ‘մշտական բնակիչ ։ Որ համարվում է ռեզիդենտ, Ռուսաստանի Դաշնության, բնակության վայրի պետք է սահմանվի առնվազն օր է ամիս ՝ օրացուցային