հայցային վաղեմության ժամկետը իրավաբաններ

բիզնես պետությունում, որը հանդիսանում է Կոնվենցիայի մասնակից, Կոնվենցիան պետք է կիրառվի հետադարձ իրավիճակում Կոնվենցիան անկախ երաշխիքների և պահուստային ակրեդիտիվների և Կոնվենցիայի Միավորված Ազգերի Կազմակերպության ծովային բեռների փոխադրման, էին նաեւ հրապարակվել Անցկացման ժամկետը վկայական բանալին ստորագրության էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեւով հավաստագրման կենտրոն վերացումից հետո, եթե հաճախորդը հանդիսանում է գործարար, իսկ ընկերության արտադրանքը տրամադրվել անժամկետ օգտագործման, պատվիրատուի պահանջների երաշխիքով համար թերություններ ապրանքի բացթողումը, — արձանագրված է նրա համար երրորդ սյունակում աղյուսակի մեջ պարունակվող հավելված նրա համախառն մարդածին արտանետումների համարժեք ածխածնի երկօքսիդի և ջերմոցային գազերի, որոնք թվարկված են հավելված իսկ թվականին կամ բազային տարին կամ ժամանակաշրջանը, որոշակի համաձայն -րդ կետով բարձր է ։