Կատարումը գործարքների իրավաբանական տեղեկատվական ինստիտուտ

Պայմանագիրը շուկայի իրականացվում է բաց եւ միջոցով բաց կամ տեղաբաշխման հայտերի և առաջարկների կամ այլ նույնքան բաց ու մրցակցային մեթոդների, առեւտրային փոսում, կամ մատանի կամ նման տեղ նախատեսված չէ պայմանագրով շուկայի ընթացքում կանոնավոր ժամ պայմանագրով նախատեսված շուկայի առեւտրի նման, որ այս պահանջը չի տարածվում այն գործարքները, որոնք կատարվել են ոչ մրցութային կարգով համապատասխան գրավոր նորմերին պայմանագրային շուկայի, որոնք ներկայացվել և հաստատվել են մշակում, իրականացում, մաքրման, կամ սակարկություններ անցկացնելու, գործարքների կամ դիրքերից, որոնք չեն մահապատժի են ենթարկվել, այդ թվում փոխանցման սակարկությունների կամ գրասենյակի գործարքի, կամ այն գործարքները, որոնք փոխանակում ֆյուչերսների կանխիկ ապրանքների կամ արժութային ֆյուչերսների հետ կապված, դրամարկղային գործառնությունների, պետք է