Լուծարման կարգը ընկերությունների Սանկտ Պետերբուրգում

դա գործունեության դադարեցումը իրավաբանական անձինք: Լուծարումը ընկերությունները կարող են լինել կամավոր կամ բռնի Մասնագետները մեր իրավաբանական ընկերությունները պատրաստ է ձեզ առաջարկել մի քանի տարբերակներ լուծարման ընկերությունները, կախված ձեր ցանկությունների, հնարավորությունների ու կացության ձեռնարկության դիմելու պահին մեր իրավաբաններին Լուծարման կարգը ընկերությունները կարգավորվում են Քաղաքացիական օրենսգրքով Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային օրենքի ‘»իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի Դաշնային օրենքի ‘»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների Մասին’ Դաշնային օրենքը ‘»բաժնետիրական ընկերությունների Մասին»եւ Ընկերության Կանոնադրությամբ