Իրավական կարգավիճակը եւ գործառույթները Բանկի — Ռուսաստանի Բանկը

Սահմանադրության -րդ հոդվածով ՌԴ-ում տեղադրվել է հատուկ իրավական կարգավիճակ Ռուսաստանի Բանկի, օժտում է բացառիկ իրավունքով դրամական էմիսիայի (մաս) և պաշտպանության ռուբլու եւ ապահովել կայունությունը, որը հանդիսանում է հիմնական գործառույթը Բանկի (Մաս). ‘Կենտրոնական Բանկի Մասին»Ռուսաստանի Դաշնության (Բանկում) եւ այլ դաշնային օրենքներով: Ըստ Հոդվածի Դաշնային օրենքի ‘Կենտրոնական Բանկի Մասին»Ռուսաստանի Դաշնության (Բանկում)’, նպատակների Ռուսաստանի Բանկի հանդիսանում պաշտպանություն ռուբլու եւ ապահովել կայունությունը, զարգացմանը եւ ամրապնդմանը ռուսական բանկային համակարգի կայունության ապահովման և զարգացման ազգային վճարային համակարգի զարգացումը, ֆինանսական շուկայի Ռուսաստանի Դաշնության և ապահովում է նրա կայունությունը: Բանալին տարր իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ Ռուսաստանի Բանկի հանդիսանում է անկախության սկզբունքը, որը արտահայտվում է նախ եւ առաջ այն է,