Իրավաբանները է ցանցերի. Աստիճանը գործունեության կարգավորման փաստաբանների և արտասահմանյան երկրներում

Երկրորդ տասնամյակում -րդ դարում, սոցիալական ցանցերը դարձել են օգտագործվել ամենուր, որ ամբողջ աշխարհում: Ներկայումս դրանք ընդգրկում են հարյուր միլիոնավոր օգտագործողներ, եւ նրանց մեջ կան մարդիկ, տարբեր մասնագիտությունների, այդ թվում իրավաբաններ: Ակտիվ փաստաբանների ներկայությունը սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ քննարկումների առարկա է դարձել մասնագիտական համայնքում