Իրավաբանական մասնագիտության

ավանդաբար չի դարձվում շատ ուժեր կամ կարգավիճակի: Իր ճամփորդության ժամանակ է Լոնդոն թվականին Պետրոս Մեծ է դիմակայել որոշ անգլերեն փաստաբանները կրելու եւ շրջազգեստ.»Թե ովքեր են այդ մարդիկ?»Փիթեր հարցրեց նրան ուղեկցող.»Իրավաբաններ»պատասխան.»Իրավաբանները!», — բացականչեց Պետրոսը,»ինչո ՞ ւ են այդքան շատ? Ես միայն երկու ժամանակ իմ ողջ կայսրության, եւ ես ուզում եմ կախել մեկը, երբ ես». Այնուամենայնիվ, ներկայիս սերունդը ռուս քաղաքական գործիչների ցանկությունները բարեփոխման եւ արդիականացման, իրավական համակարգը մեր երկրի, և հիմքում ընկած է բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ստեղծման վրա հիմնված հասարակության նորմերի իրավունքները: Ռուսական իրավական ավանդույթները, ինչպես ռուսաց հասարակության, ո ՛ չ արևմտամետ է, ո ՛ չ ամբողջությամբ Արեւելյան, այսպիսով, ռուսական իրավական մշակույթ է