Տույժերի և տուգանքներիՏուգանքներ են վարում է առանձին անդամ պետությունների վերահսկող մարմինները տեղափոխել (.)