ձևակերպում ՝ անշարժ գույքի ռուս իրավաբաններիաշխատանքների նախապատրաստման մասին տեղեկություններ սահմաններում պահպանական գոտիների օբյեկտների տնտեսության (ծրագիրը), հաստատված տնօրենների Խորհրդի կողմից, ընկերությունը օգտագործում հողամասերը օբյեկտների ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ հա անժամկետ օգտագործման իրավունքով