Է այն ռուսաստանցիների թիվը, անտեսելով ալիմենտի աճում է — ռուսական գործակալություն իրավական և դատական տեղեկատվության ռուսական օրենսդրությունը առցանցՄՈՍԿՎԱ, նոյեմբերի — ռուսական օրենսդրությունը առցանց

մլն -ին, թ