Դաշնային Ծառայությունը հարկահավաք — ՌԴ ԿառավարությունըԴաշնային ծառայությունը դատական կարգադրիչների (ԴԿԴԾ) — դաշնային մարմին է գործադիր իշխանության հետ, որը պատասխանատու է դատարանների բնականոն գործունեությունը, հարկադիր կատարման դատական ակտերի ակտերի այլ մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց, իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև վերահսկողության և հսկողության բնագավառում իր գործունեության