առանց վարորդական իրավունքների — ռուսական իրավաբաններիդրույթները վերաբերում է լողալ վրա կամ ճանապարհի անցկացման վարորդական վկայական, որի գործողության ժամկետը լրացել է օրենքով սահմանված կարգով հանձնումը պետական կամ գերմանական դրույթները, պատժվում է կարող է նաեւ խրախուսել նախաձեռնությունները, ձեռնարկված Ազգային հանձնաժողովներին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով կամ ազգային կոմիտեների, ինչպիսիք են ջանքերը, ընդունված Լեհաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման տարբեր մակարդակներում կառավարման իրականացման համապարփակ ծրագրի կառուցվածքային բարեփոխումները, որ հարաբերությունների ամրապնդմանը